δουλεια • DOULEIA • douleia

δουλεία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδουλεια[LXX]δουλει·α
Nom
Accδουλειαν[GNT][LXX]δουλει·αν
Datδουλειᾳ[LXX]δουλει·ᾳ
Genδουλειας[GNT][LXX]δουλει·ας
PlVocδουλειαιδουλει·αι
Nom
Accδουλειας[GNT][LXX]δουλει·ας
Datδουλειαιςδουλει·αις
Genδουλειωνδουλει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 13-Jul-2020 16:37:51 EDT