διαψαλμα • DIAYALMA • diapsalma

διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιαψαλμα[LXX]διαψαλμα[τ]
Nom
Acc
Datδιαψαλματιδιαψαλματ·ι
Genδιαψαλματος[LXX]διαψαλματ·ος
PlVocδιαψαλματαδιαψαλματ·α
Nom
Acc
Datδιαψαλμασι, διαψαλμασινδιαψαλμα[τ]·σι(ν)
Genδιαψαλματωνδιαψαλματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 16:09:02 EDT