διακονος • DIAKONOS • diakonos

δι·άκονος, -ου, ὁ and

Noun (Mas. 2nd Decl. and Fem. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιακονεδιακον·ε
Nomδιακονος[GNT]διακον·ος
Accδιακονον[GNT]διακον·ον
Datδιακονῳ[LXX]διακον·ῳ
Genδιακονουδιακον·ου
PlVocδιακονοι[GNT][LXX]διακον·οι
Nom
Accδιακονους[GNT]διακον·ους
Datδιακονοις[GNT][LXX]διακον·οις
Genδιακονων[GNT]διακον·ων
2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιακονεδιακον·ε
Nomδιακονος[GNT]διακον·ος
Accδιακονον[GNT]διακον·ον
Datδιακονῳ[LXX]διακον·ῳ
Genδιακονουδιακον·ου
PlVocδιακονοι[GNT][LXX]διακον·οι
Nom
Accδιακονους[GNT]διακον·ους
Datδιακονοις[GNT][LXX]διακον·οις
Genδιακονων[GNT]διακον·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 03-Jul-2020 07:06:46 EDT