διαβολος • DIABOLOS • diabolos

διά·βολος -ον

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιαβολε[LXX]διαβολ·ε
Nomδιαβολος[GNT][LXX]διαβολ·ος
Accδιαβολον[GNT][LXX]διαβολ·ον
Datδιαβολῳ[GNT][LXX]διαβολ·ῳ
Genδιαβολου[GNT][LXX]διαβολ·ου
PlVocδιαβολοι[GNT]διαβολαδιαβολ·οιδιαβολ·α
Nom
Accδιαβολους[GNT]διαβολ·ους
Datδιαβολοιςδιαβολ·οις
Genδιαβολωνδιαβολ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 16:09:06 EDT