διωγμος • DIWGMOS • diōgmos

διωγμός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιωγμεδιωγμ·ε
Nomδιωγμος[GNT][LXX]διωγμ·ος
Accδιωγμον[GNT][LXX]διωγμ·ον
Datδιωγμῳδιωγμ·ῳ
Genδιωγμου[GNT][LXX]διωγμ·ου
PlVocδιωγμοιδιωγμ·οι
Nom
Accδιωγμους[GNT]διωγμ·ους
Datδιωγμοις[GNT]διωγμ·οις
Genδιωγμων[GNT]διωγμ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 10:48:20 EDT