διοπετης • DIOPETHS • diopetēs

διο·πετής -ές

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocδιοπετεςδιοπετ(ε)·ς
Nomδιοπετηςδιοπετ(ε)·^ς
Accδιοπετηδιοπετ(ε)·α
Datδιοπετειδιοπετ(ε)·ι
Genδιοπετους[GNT]διοπετ(ε)·ος
PlVocδιοπετειςδιοπετηδιοπετ(ε)·εςδιοπετ(ε)·α
Nom
Accδιοπετειςδιοπετ(ε)·ας
Datδιοπετεσι, διοπετεσινδιοπετ(ε)·σι(ν)
Genδιοπετωνδιοπετ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 24-Jun-2021 21:07:59 EDT