διδασκαλος • DIDASKALOS • didaskalos

διδάσκαλος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιδασκαλε[GNT]διδασκαλ·ε
Nomδιδασκαλος[GNT]διδασκαλ·ος
Accδιδασκαλον[GNT]διδασκαλ·ον
Datδιδασκαλῳ[LXX]διδασκαλ·ῳ
Genδιδασκαλουδιδασκαλ·ου
PlVocδιδασκαλοι[GNT]διδασκαλ·οι
Nom
Accδιδασκαλους[GNT]διδασκαλ·ους
Datδιδασκαλοιςδιδασκαλ·οις
Genδιδασκαλων[GNT]διδασκαλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 24-Nov-2020 00:43:52 EST