διδασκαλια • DIDASKALIA • didaskalia

διδασκαλία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιδασκαλια[GNT]διδασκαλι·α
Nom
Accδιδασκαλιαν[GNT][LXX]διδασκαλι·αν
Datδιδασκαλιᾳ[GNT]διδασκαλι·ᾳ
Genδιδασκαλιας[GNT][LXX]διδασκαλι·ας
PlVocδιδασκαλιαιδιδασκαλι·αι
Nom
Accδιδασκαλιας[GNT][LXX]διδασκαλι·ας
Datδιδασκαλιαις[GNT]διδασκαλι·αις
Genδιδασκαλιωνδιδασκαλι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 04-Aug-2020 12:43:55 EDT