διαθηκη • DIAQHKH • diathēkē

δια·θήκη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδιαθηκη[GNT][LXX]διαθηκ·η
Nom
Accδιαθηκην[GNT][LXX]διαθηκ·ην
Datδιαθηκῃ[GNT][LXX]διαθηκ·ῃ
Genδιαθηκης[GNT][LXX]διαθηκ·ης
PlVocδιαθηκαι[GNT][LXX]διαθηκ·αι
Nom
Accδιαθηκας[LXX]διαθηκ·ας
Datδιαθηκαις[LXX]διαθηκ·αις
Genδιαθηκων[GNT]διαθηκ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Oct-2019 20:36:21 EDT