δηναριον • DHNARION • dēnarion

δηνάριον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocδηναριον[GNT]δηναρι·ον
Nom
Acc
Datδηναριῳδηναρι·ῳ
Genδηναριου[GNT]δηναρι·ου
PlVocδηναρια[GNT]δηναρι·α
Nom
Acc
Datδηναριοιςδηναρι·οις
Genδηναριων[GNT]δηναρι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 01:10:33 EST