δεσποτης • DESPOTHS • despotēs

δεσπότης, -ου, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδεσποτα[GNT][LXX]δεσποτ·α
Nomδεσποτης[GNT][LXX]δεσποτ·ης
Accδεσποτην[GNT][LXX]δεσποτ·ην
Datδεσποτῃ[GNT][LXX]δεσποτ·ῃ
Genδεσποτου[LXX]δεσποτ·ου
PlVocδεσποταιδεσποτ·αι
Nom
Accδεσποτας[GNT]δεσποτ·ας
Datδεσποταις[GNT][LXX]δεσποτ·αις
Genδεσποτων[LXX]δεσποτ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 11:13:35 EDT