δειλια • DEILIA • deilia

δειλία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδειλια[LXX]δειλι·α
Nom
Accδειλιαν[LXX]δειλι·αν
Datδειλιᾳ[LXX]δειλι·ᾳ
Genδειλιας[GNT][LXX]δειλι·ας
PlVocδειλιαιδειλι·αι
Nom
Accδειλιας[GNT][LXX]δειλι·ας
Datδειλιαιςδειλι·αις
Genδειλιωνδειλι·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 20:20:52 EST