δαν(ε)ιστης δανιστης δανειστης • DAN(E)ISTHS DANISTHS DANEISTHS • dan(e)istēs danistēs daneistēs

δαν(ε)ιστής, -οῦ, ὁ

Verb (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδανεισταδανειστ·α
Nomδανειστης[LXX]δανειστ·ης
Accδανειστηνδανειστ·ην
Datδανειστῃ[GNT]δανειστ·ῃ
Genδανειστου[LXX]δανειστ·ου
PlVocδανεισταιδανειστ·αι
Nom
Accδανεισταςδανειστ·ας
Datδανεισταιςδανειστ·αις
Genδανειστωνδανειστ·ων
1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocδανισταδανιστ·α
Nomδανιστης[LXX]δανιστ·ης
Accδανιστηνδανιστ·ην
Datδανιστῃ[GNT]δανιστ·ῃ
Genδανιστου[LXX]δανιστ·ου
PlVocδανισταιδανιστ·αι
Nom
Accδανισταςδανιστ·ας
Datδανισταιςδανιστ·αις
Genδανιστωνδανιστ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-May-2020 14:19:03 EDT