γερων • GERWN • gerōn

γέρων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. γέρουσιν

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγερονγερο[υ]ν[τ]
Nomγερων[GNT][LXX]γερο[υ]ν[τ]·^
Accγεροντα[LXX]γερο[υ]ντ·α
Datγεροντι[LXX]γερο[υ]ντ·ι
Genγεροντοςγερο[υ]ντ·ος
PlVocγεροντες[LXX]γερο[υ]ντ·ες
Nom
Accγερονταςγερο[υ]ντ·ας
Datγερουσι, γερουσινγερου[ντ]·σι(ν)
Genγεροντων[LXX]γερο[υ]ντ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Feb-2020 09:27:52 EST