γερας • GERAS • geras

γέρας, -ως, τό [LXX]

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγερας[LXX]γερ(α)·ς
Nom
Acc
Datγερᾳγερ(α)·ι
Genγερωςγερ(α)·ος
PlVocγεραγερ(α)·α
Nom
Acc
Datγερασι, γερασινγερ(α)·σι(ν)
Genγερων[GNT][LXX]γερ(α)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 15:31:22 EST