γενος • GENOS • genos

γένο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγενος[GNT][LXX]γεν(ο)·ς
Nom
Acc
Datγενει[GNT][LXX]γεν(ε)·ι
Genγενους[GNT][LXX]γεν(ε)·ος
PlVocγενη[GNT][LXX]γεν(ε)·α
Nom
Acc
Datγενεσι[LXX], γενεσιν[LXX]γεν(ε)·σι(ν)
Genγενων[LXX]γεν(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Apr-2019 14:42:18 EDT