γενημα • GENHMA • genēma

γένημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγενημα[LXX]γενημα[τ]
Nom
Acc
Datγενηματι[LXX]γενηματ·ι
Genγενηματος[GNT][LXX]γενηματ·ος
PlVocγενηματα[GNT][LXX]γενηματ·α
Nom
Acc
Datγενημασι, γενημασιν[LXX]γενημα[τ]·σι(ν), γενημα[τ]·σι(ν)
Genγενηματων[LXX]γενηματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 11-Aug-2020 03:30:01 EDT