γαμος • GAMOS • gamos

γάμος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγαμεγαμ·ε
Nomγαμος[GNT][LXX]γαμ·ος
Accγαμον[GNT][LXX]γαμ·ον
Datγαμῳγαμ·ῳ
Genγαμου[GNT][LXX]γαμ·ου
PlVocγαμοιγαμ·οι
Nom
Accγαμους[GNT][LXX]γαμ·ους
Datγαμοιςγαμ·οις
Genγαμων[GNT][LXX]γαμ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 22:32:29 EST