γαλα • GALA • gala

γάλα[κτ], -ακτος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγαλα[GNT][LXX]γαλα[κτ]
Nom
Acc
Datγαλακτι[LXX]γαλακτ·ι
Genγαλακτος[GNT][LXX]γαλακτ·ος
PlVocγαλακταγαλακτ·α
Nom
Acc
Datγαλαξι, γαλαξινγαλακ[τ]·σι(ν)
Genγαλακτωνγαλακτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 27-Feb-2021 16:24:44 EST