γραμμα • GRAMMA • gramma

γράμμα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγραμμα[GNT][LXX]γραμμα[τ]
Nom
Acc
Datγραμματι[GNT]γραμματ·ι
Genγραμματος[GNT]γραμματ·ος
PlVocγραμματα[GNT][LXX]γραμματ·α
Nom
Acc
Datγραμμασι, γραμμασιν[GNT][LXX]γραμμα[τ]·σι(ν), γραμμα[τ]·σι(ν)
Genγραμματων[LXX]γραμματ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Jul-2020 06:22:16 EDT