γραμματευς • GRAMMATEUS • grammateus

γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς

Noun (Mas. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγραμματευγραμματ(ευ)
Nomγραμματευς[GNT][LXX]γραμματ(ευ)·ς
Accγραμματεα[LXX]γραμματ(ευ)·α
Datγραμματει[LXX]γραμματ(ευ)·ι
Genγραμματεως[LXX]γραμματ(ευ)·ος
PlVocγραμματεις[GNT][LXX]γραμματ(ευ)·ες
Nom
Accγραμματεις[GNT][LXX]γραμματ(ευ)·ας
Datγραμματευσι, γραμματευσιν[GNT][LXX]γραμματ(ευ)·σι(ν), γραμματ(ευ)·σι(ν)
Genγραμματεων[GNT][LXX]γραμματ(ευ)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 22-Apr-2019 21:00:20 EDT