γνωσις • GNWSIS • gnōsis

γνῶσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγνωσιγνωσι
Nomγνωσις[GNT][LXX]γνωσ(ι)·ς
Accγνωσιν[GNT][LXX]γνωσ(ι)·ν
Datγνωσει[GNT][LXX]γνωσ(ι)·ι
Genγνωσεως[GNT][LXX]γνωσ(ι)·ος
PlVocγνωσειςγνωσ(ι)·ες
Nom
Accγνωσειςγνωσ(ι)·ας
Datγνωσεσι, γνωσεσινγνωσ(ι)·σι(ν)
Genγνωσεων[LXX]γνωσ(ι)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Nov-2019 06:37:31 EST