γνοφος • GNOFOS • gnophos

γνόφος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγνοφεγνοφ·ε
Nomγνοφος[LXX]γνοφ·ος
Accγνοφον[LXX]γνοφ·ον
Datγνοφῳ[GNT][LXX]γνοφ·ῳ
Genγνοφου[LXX]γνοφ·ου
PlVocγνοφοιγνοφ·οι
Nom
Accγνοφουςγνοφ·ους
Datγνοφοιςγνοφ·οις
Genγνοφωνγνοφ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:09:04 EST