γλωσσα γλωττα • GLWSSA GLWTTA • glōssa glōtta

γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγλωσσα[GNT][LXX]γλωσσ·α
Nom
Accγλωσσαν[GNT][LXX]γλωσσ·αν
Datγλωσσῃ[GNT][LXX]γλωσσ·ῃ
Genγλωσσης[GNT][LXX]γλωσσ·ης
PlVocγλωσσαι[GNT][LXX]γλωσσ·αι
Nom
Accγλωσσας[GNT][LXX]γλωσσ·ας
Datγλωσσαις[GNT][LXX]γλωσσ·αις
Genγλωσσων[GNT][LXX]γλωσσ·ων
1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγλωτταγλωττ·α
Nom
Accγλωτταν[LXX]γλωττ·αν
Datγλωττῃγλωττ·ῃ
Genγλωττηςγλωττ·ης
PlVocγλωτταιγλωττ·αι
Nom
Accγλωτταςγλωττ·ας
Datγλωτταιςγλωττ·αις
Genγλωττωνγλωττ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 24-Apr-2019 16:03:24 EDT