γεωργιον • GEWRGION • geōrgion

γεώργιον, -ου, τό

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocγεωργιον[GNT][LXX]γεωργι·ον
Nom
Acc
Datγεωργιῳγεωργι·ῳ
Genγεωργιου[LXX]γεωργι·ου
PlVocγεωργια[LXX]γεωργι·α
Nom
Acc
Datγεωργιοιςγεωργι·οις
Genγεωργιωνγεωργι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 07-Aug-2020 12:16:33 EDT