γερουσια • GEROUSIA • gerousia

γερ·ουσία, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγερουσια[LXX]γερουσι·α
Nom
Accγερουσιαν[GNT][LXX]γερουσι·αν
Datγερουσιᾳ[LXX]γερουσι·ᾳ
Genγερουσιας[LXX]γερουσι·ας
PlVocγερουσιαιγερουσι·αι
Nom
Accγερουσιας[LXX]γερουσι·ας
Datγερουσιαιςγερουσι·αις
Genγερουσιωνγερουσι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 20:46:07 EST