γενεα • GENEA • genea

γενεά, -ᾶς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγενεα[GNT][LXX]γενε·α
Nom
Accγενεαν[GNT][LXX]γενε·αν
Datγενεᾳ[GNT][LXX]γενε·ᾳ
Genγενεας[GNT][LXX]γενε·ας
PlVocγενεαι[GNT][LXX]γενε·αι
Nom
Accγενεας[GNT][LXX]γενε·ας
Datγενεαις[GNT][LXX]γενε·αις
Genγενεων[GNT][LXX]γενε·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 20-Oct-2019 13:13:34 EDT