γαστηρ • GASTHR • gastēr

γαστήρ, -τ[ε]ρός, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocγαστεργαστερ
Nomγαστηρ[LXX]γαστερ·^
Accγαστερα[LXX]γαστερ·α
Datγαστρι[GNT][LXX]γαστ[ε]ρ·ι
Genγαστρος[LXX]γαστ[ε]ρ·ος
PlVocγαστερες[GNT]γαστερ·ες
Nom
Accγαστεραςγαστερ·ας
Datγαστρασι, γαστρασινγαστ[ε]ρ·σι(ν) > γαστρασι, γαστ[ε]ρ·σι(ν) > γαστρασιν
Genγαστερωνγαστερ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 18-Sep-2020 22:33:17 EDT