βαρος • BAROS • baros

βάρο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβαρος[GNT][LXX]βαρ(ο)·ς
Nom
Acc
Datβαρει[GNT][LXX]βαρ(ε)·ι
Genβαρουςβαρ(ε)·ος
PlVocβαρη[GNT]βαρ(ε)·α
Nom
Acc
Datβαρεσι, βαρεσιν[LXX]βαρ(ε)·σι(ν), βαρ(ε)·σι(ν)
Genβαρωνβαρ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 14-Dec-2019 11:25:25 EST