βαθος • BAQOS • bathos

βάθο·ς, -ους, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocβαθος[GNT][LXX]βαθ(ο)·ς
Nom
Acc
Datβαθει[GNT][LXX]βαθ(ε)·ι
Genβαθους[GNT][LXX]βαθ(ε)·ος
PlVocβαθη[GNT][LXX]βαθ(ε)·α
Nom
Acc
Datβαθεσι, βαθεσινβαθ(ε)·σι(ν)
Genβαθωνβαθ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 09-May-2021 10:34:32 EDT