βοηθεια • BOHQEIA • boētheia

βοήθεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβοηθεια[LXX]βοηθει·α
Nom
Accβοηθειαν[GNT][LXX]βοηθει·αν
Datβοηθειᾳ[LXX]βοηθει·ᾳ
Genβοηθειας[LXX]βοηθει·ας
PlVocβοηθειαιβοηθει·αι
Nom
Accβοηθειας[LXX]βοηθει·ας
Datβοηθειαις[GNT]βοηθει·αις
Genβοηθειωνβοηθει·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 12:06:53 EDT