βοη • BOH • boē

βοή, -ῆς, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβοη[LXX]βο·η
Nom
Accβοηνβο·ην
Datβοῃ[LXX]βο·ῃ
Genβοης[LXX]βο·ης
PlVocβοαι[GNT]βο·αι
Nom
Accβοας[GNT][LXX]βο·ας
Datβοαιςβο·αις
Genβοων[GNT][LXX]βο·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 23:58:32 EST