βουνος • BOUNOS • bounos

βουνός, -οῦ, ὁ (cf. ὄρος)

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβουνεβουν·ε
Nomβουνος[GNT][LXX]βουν·ος
Accβουνον[LXX]βουν·ον
Datβουνῳ[LXX]βουν·ῳ
Genβουνου[LXX]βουν·ου
PlVocβουνοι[LXX]βουν·οι
Nom
Accβουνους[LXX]βουν·ους
Datβουνοις[GNT][LXX]βουν·οις
Genβουνων[LXX]βουν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 03:34:42 EST