βουλευτης • BOULEUTHS • bouleutēs

βουλευτής, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocβουλευταβουλευτ·α
Nomβουλευτης[GNT]βουλευτ·ης
Accβουλευτηνβουλευτ·ην
Datβουλευτῃβουλευτ·ῃ
Genβουλευτουβουλευτ·ου
PlVocβουλευταιβουλευτ·αι
Nom
Accβουλευτας[LXX]βουλευτ·ας
Datβουλευταιςβουλευτ·αις
Genβουλευτων[LXX]βουλευτ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 16-Jan-2021 18:24:55 EST