βοηθος • BOHQOS • boēthos

βοηθός -όν

Adjective (2-2-2)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-2-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocβοηθε[LXX]βοηθ·ε
Nomβοηθος[GNT][LXX]βοηθ·ος
Accβοηθον[LXX]βοηθ·ον
Datβοηθῳ[LXX]βοηθ·ῳ
Genβοηθου[LXX]βοηθ·ου
PlVocβοηθοι[LXX]βοηθαβοηθ·οιβοηθ·α
Nom
Accβοηθους[LXX]βοηθ·ους
Datβοηθοις[LXX]βοηθ·οις
Genβοηθων[LXX]βοηθ·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:12:02 EDT