αυταρκης • AUTARKHS • autarkēs

αὐτ·άρκης -ες

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυταρκεςαυταρκ(ε)·ς
Nomαυταρκης[GNT][LXX]αυταρκ(ε)·^ς
Accαυταρκη[LXX]αυταρκ(ε)·α
Datαυταρκειαυταρκ(ε)·ι
Genαυταρκους[LXX]αυταρκ(ε)·ος
PlVocαυταρκειςαυταρκη[LXX]αυταρκ(ε)·εςαυταρκ(ε)·α
Nom
Accαυταρκειςαυταρκ(ε)·ας
Datαυταρκεσι, αυταρκεσιναυταρκ(ε)·σι(ν)
Genαυταρκωναυταρκ(ε)·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 12-Dec-2019 03:20:56 EST