αυλος • AULOS • aulos

αὐλός, -οῦ, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαυλεαυλ·ε
Nomαυλος[GNT][LXX]αυλ·ος
Accαυλοναυλ·ον
Datαυλῳαυλ·ῳ
Genαυλου[LXX]αυλ·ου
PlVocαυλοι[LXX]αυλ·οι
Nom
Accαυλουςαυλ·ους
Datαυλοις[LXX]αυλ·οις
Genαυλων[LXX]αυλ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Sep-2020 02:55:32 EDT