αυθαδης • AUQADHS • authadēs

αὐθάδης -ες

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocαυθαδεςαυθαδ(ε)·ς
Nomαυθαδης[LXX]αυθαδ(ε)·^ς
Accαυθαδη[GNT]αυθαδ(ε)·α
Datαυθαδειαυθαδ(ε)·ι
Genαυθαδουςαυθαδ(ε)·ος
PlVocαυθαδεις[GNT]αυθαδη[GNT]αυθαδ(ε)·εςαυθαδ(ε)·α
Nom
Accαυθαδεις[GNT]αυθαδ(ε)·ας
Datαυθαδεσι, αυθαδεσιναυθαδ(ε)·σι(ν)
Genαυθαδωναυθαδ(ε)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 21:12:28 EDT