αινος • AINOS • ainos

αἶνος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαινεαιν·ε
Nomαινος[LXX]αιν·ος
Accαινον[GNT][LXX]αιν·ον
Datαινῳ[LXX]αιν·ῳ
Genαινουαιν·ου
PlVocαινοιαιν·οι
Nom
Accαινους[LXX]αιν·ους
Datαινοις[LXX]αιν·οις
Genαινων[GNT][LXX]αιν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 19-Sep-2020 20:16:15 EDT