αιτημα • AITHMA • aitēma

αἴτημα[τ], -ατος, τό

Noun (Neu. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocαιτημα[GNT][LXX]αιτημα[τ]
Nom
Acc
Datαιτηματι[LXX]αιτηματ·ι
Genαιτηματοςαιτηματ·ος
PlVocαιτηματα[GNT][LXX]αιτηματ·α
Nom
Acc
Datαιτημασι, αιτημασιναιτημα[τ]·σι(ν)
Genαιτηματωναιτηματ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 17-Jul-2019 06:31:35 EDT