αινεσις • AINESIS • ainesis

αἴνεσις, -εως, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαινεσιαινεσι
Nomαινεσις[LXX]αινεσ(ι)·ς
Accαινεσιν[LXX]αινεσ(ι)·ν
Datαινεσει[LXX]αινεσ(ι)·ι
Genαινεσεως[GNT][LXX]αινεσ(ι)·ος
PlVocαινεσεις[LXX]αινεσ(ι)·ες
Nom
Accαινεσεις[LXX]αινεσ(ι)·ας
Datαινεσεσι, αινεσεσιν[LXX]αινεσ(ι)·σι(ν), αινεσ(ι)·σι(ν)
Genαινεσεωναινεσ(ι)·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 11-Aug-2020 05:35:23 EDT