αισχυνη • AISCUNH AISXUNH • aischunē

αἰσχύνη, -ης, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocαισχυνη[GNT][LXX]αισχυν·η
Nom
Accαισχυνην[LXX]αισχυν·ην
Datαισχυνῃ[GNT][LXX]αισχυν·ῃ
Genαισχυνης[GNT][LXX]αισχυν·ης
PlVocαισχυναιαισχυν·αι
Nom
Accαισχυνας[GNT]αισχυν·ας
Datαισχυναιςαισχυν·αις
Genαισχυνωναισχυν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 06:01:24 EST