Φαρισαιος • FARISAIOS • Pharisaios

Φαρισαῖος, -ου, ὁ, voc. pl. Φαρισαῖοι

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocφαρισαιε[GNT]φαρισαι·ε
Nomφαρισαιος[GNT]φαρισαι·ος
Accφαρισαιονφαρισαι·ον
Datφαρισαιῳφαρισαι·ῳ
Genφαρισαιου[GNT]φαρισαι·ου
PlVocφαρισαιοι[GNT]φαρισαι·οι
Nom
Accφαρισαιους[GNT]φαρισαι·ους
Datφαρισαιοις[GNT]φαρισαι·οις
Genφαρισαιων[GNT]φαρισαι·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 23-Nov-2020 20:24:59 EST