τεκνον • TEKNON • teknon

τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVocτεκνον[GNT][LXX]τεκν·ον
Nom
Acc
Datτεκνῳ[GNT]τεκν·ῳ
Genτεκνου[GNT][LXX]τεκν·ου
PlVocτεκνα[GNT][LXX]τεκν·α
Nom
Acc
Datτεκνοις[GNT][LXX]τεκν·οις
Genτεκνων[GNT][LXX]τεκν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Apr-2020 06:18:07 EDT