Τιμοθεος • TIMOQEOS • Timotheos

Τιμό·θεος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocτιμοθεε[GNT]τιμοθε·ε
Nomτιμοθεος[GNT][LXX]τιμοθε·ος
Accτιμοθεον[GNT][LXX]τιμοθε·ον
Datτιμοθεῳ[GNT]τιμοθε·ῳ
Genτιμοθεου[GNT][LXX]τιμοθε·ου
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 24-Nov-2020 02:21:18 EST