Συρος • SUROS • Suros

Σύρος, -ου, ὁ

Noun (Mas. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Masculine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσυρεσυρ·ε
Nomσυρος[GNT][LXX]συρ·ος
Accσυρον[LXX]συρ·ον
Datσυρῳ[LXX]συρ·ῳ
Genσυρου[LXX]συρ·ου
PlVocσυροι[LXX]συρ·οι
Nom
Accσυρους[LXX]συρ·ους
Datσυροιςσυρ·οις
Genσυρων[GNT][LXX]συρ·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 03:59:07 EST