Σοδομα • SODOMA • Sodoma

Σόδομα, -ων, τά

Noun (Neu. 2nd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Decl. Neuter Noun
ContractedUncontracted
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocσοδομα[GNT][LXX]σοδομ·α
Nom
Acc
Datσοδομοις[GNT][LXX]σοδομ·οις
Genσοδομων[GNT][LXX]σοδομ·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 16:40:55 EST