Σιδων • SIDWN • Sidōn

Σιδών, -ῶνος, ἡ

Noun (Fem. 3rd Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσιδων[LXX]σιδων
Nom
Accσιδωνα[GNT][LXX]σιδων·α
Datσιδωνι[GNT][LXX]σιδων·ι
Genσιδωνος[GNT][LXX]σιδων·ος
PlVocσιδωνεςσιδων·ες
Nom
Accσιδωναςσιδων·ας
Datσιδωσι, σιδωσινσιδω[ν]·σι(ν)
Genσιδωνωνσιδων·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 20:59:50 EST