Σαρρα • SARRA • Sarra

Σάρρα, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσαρρα[GNT][LXX]σαρρ·α
Nom
Accσαρραν[LXX]σαρρ·αν
Datσαρρᾳ[GNT]σαρρ·ᾳ
Genσαρρας[GNT][LXX]σαρρ·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 20-Apr-2021 09:21:23 EDT