Σαμαρεια • SAMAREIA • Samareia

Σαμάρεια, -ας, ἡ

Noun (Fem. 1st Decl.)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Decl. Feminine Noun
ContractedUncontracted
SgVocσαμαρεια[GNT][LXX]σαμαρει·α
Nom
Accσαμαρειαν[GNT][LXX]σαμαρει·αν
Datσαμαρειᾳ[GNT][LXX]σαμαρει·ᾳ
Genσαμαρειας[GNT][LXX]σαμαρει·ας
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 26-Jan-2020 10:15:01 EST